Projecten

Projecten en reeksen

Projectmatig werken geeft meer voldoening dan het maken van losse foto's. het biedt de gelegenheid om meer inhoud te geven aan je werk. De voorbije jaren heb ik aan verschillende projecten gewerkt. De start was mijn portfolio van de fotografie-opleiding aanhet PVCO Scheldeland in 2015.

Een laatste opdracht in de opleiding fotografie bestaat erin een volledig project uit te werken rond een zelf gekozen thema.
Ik volgde gedurende 6 maand een gymnast bij de revalidatie van een ernstige knieblessure.


het eindresultaat waren een reeks grote prints en een fotoboek.
Tijdens de module fotoanalyse is het de bedoeling het werk van een bekend fotograaf te doorgronden en enkele werken in dezelfe stijl te maken.
Hierbij dient rekening gehouden te worden met de typische kenmerken van de fotograaf, zowel op vlak van beeldkeuze als op technisch vlak.


Ik koos voor Uysuf Karsch, een Armeens fotograaf, uitgeweken naar de USO en daar naam gemaakt door het fotograferen van bekende mensen.
Eén van zijn bekendste foto's is die van Winston Churchil.

Opdracht : "vraag iemand die je waardeert om zijn/haar inzet in Hamme om saman op de foto te gaan"


De gevraagde persoon kreeg dezelfde vraag en zo ontstond een ketting van foto's waarvan de 'gevraagde' op zijn/haar beurt de 'vrager' werd.
Het resultaat was een ketting van 20 meter lang. 
Een greep uit die reeks.

"Een trein vergeef je veel ...

In tegenstelling tot een auro rijdt hij langs de achterkant van de wereld.
De geklasseerde huizen van de stationsbuurt blijken halve krotten te zijn.

....

Neem de trein en kijk hoe roerloos het marmer graniet langs het spoor ..."


Fragment uit "De helaasheid der dingen" van Dimitri Verhulst dat als inspiratiebron diende.

Faces ...


Twintig verschillende gelaatsuitdrukkingen.

Koninklijke Harmonie Kunst na arbeid.De muzikanten van de harmonie werden allemaal uitgenodigd voor een portretschoot.
Hun instrument als verlengstuk van hun persoon.

Sporen was een project van lokale kunstenaars die tijdelijke werken plaatsen rond de vijver aan het CC Jan Tervaert

Op initiatief van ID+ Center werd gevraagd werk te maken rond het theme "taal om beeld". Ik combineerde enerzijds een gedicht van collega Etienne Colman met een foto van de Mirabrug en een Oud Griekse tekst uit Antigone met een portret.

Naar aanleiding van meer dan een schooljaar onder de corona-regels konden de leerlingen van het PTI Hamme hun gevoelens neerschrijven in een coronaboekje.


De teksten werden met passende foto's ondersteund.


Een bijzondere ervaring als fotograaf om gestalte te geven aan de gevoelens van jongeren in moeilijke tijden.


Het boekje werd onder peterschap van Gedeputeerde Kurt Noens op 200 exemplaren gedrukt.